Всеки месец, всяка събота може да спечелите 2×5000 лв. в игрална зала Continental в Тракия! Изпробвайте късмета си. Всички зали стриктно изпълняват хигиенните разпореждания и наложените мерки, както за вашата безопасност, така и за тази на нашите служители.
Меню